Menu

Pályázatok - Magyarország megújul

Projekt

Széchenyi 2020

Projekt neve: Innovatív erőforrás beosztás optimalizáló szolgáltatás kutatásfejlesztése az építőipari igényekre specializáltan

Támogatás összege: 445,43 millió Ft

Támogatás mértéke: 66.64%

Fizikai bejezésének tervezett napja: 2018.06.30

Azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00641

Megvalósulásának helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 2.


Projekt leírás

A projekt keretében létrejövő rendszer egy, az építőipari vállalatok igényei szerint kifejlesztett, új kutatási eredményeken és azok implementálásán alapuló projekt időtervező rendszer és szervesen ráépülő hiánypótló innovatív erőforrás-allokáció optimalizáló megoldás. A létrejövő technológia segítségével mind projekt, mind pedig vállalati szinten optimalizálható a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása olyan módon, hogy az építőipari folyamatok sajátosságainak figyelembe vételével készíthető el az optimális működést biztosító erőforrás beosztás. A tervezett beosztás készítő rendszer kezelni képes az emberi és a gépi erőforrásokat egyaránt és egy speciális a Lean Construction megközelítésre épülő optimalizálási algoritmus rendszert alkalmaz, amelynek segítségével a megvalósítandó üzleti folyamatok lépései mentén végezhető el az optimalizálás. Ez a speciális optimalizálási megközelítés teszi lehetővé, hogy a körülmények változásai esetén gyorsan és hatékonyan végezhető el az algoritmusok ismételt futtatása és a beosztások újratervezése.

A projekt megvalósítása 2016.07.01-én elindult.Projekt neve

Optimalizált üzleti kapcsolatépítést támogató SaaS keretrendszer kutatás-fejlesztése

Projekt leírás

A Project Control Expert Tanácsadó Kft. és konzorciumi partnere 370 300 000 Ft uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv, Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretén belül „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” pályázati kiíráson. A támogatás összegének 85%-a, vagyis 314 755 000 Ft az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából 15 %-a, vagyis 55 545 000 Ft pedig Magyarország központi költségvetéséből származik.

A különböző közösségi hálózati rendszerek alapvetően befolyásolják az emberi kapcsolatok kialakításának eszközrendszerét és módját. A közösségi rendszerek sajátossága, hogy a személyes információk megosztásával egyre több és naprakészebb információval rendelkezünk ismeretségi körünkről, ugyanakkor éppen az információk rendelkezésre állása miatt a személyes találkozások valószínűsége csökken, hiszen az információk e nélkül is rendelkezésre állnak. A közösségi média egyre nagyobb mértékben hat az emberi kapcsolatok alakulására és olyan felületté vált, amely jó alapot kínál az üzleti életben is hasznosítható megoldások számára.

Jelen projekt a közösségi média tapasztalatai alapján olyan üzletfejlesztési célokra alkalmas keretrendszer kidolgozását tervezi, amelyben egy online szolgáltatásra és mobil technológia alkalmazására épülő rendszer segítségével tehetjük hatékonnyá a személyes kapcsolatfelvételt a valóságos térben, minden olyan környezetben, ahol erre fokozott igény tapasztalható.

Az üzleti kapcsolatok fejlesztése, a networking, az információs társadalom keretei között egyre nagyobb jelentőségű eleme a vállalkozási tevékenységnek. A közösségi szolgáltatások, ezen belül az olyan sikeresen működő üzleti közösségi szolgáltatások, mint például a LinkedIn, vagy részben a Facebook is, a networking igényére építenek, azonban egy ponton túl korlátokkal rendelkeznek, mivel nem támogatják a személyes találkozást, amely pedig mindmáig a bizalomépítés és a networking elhagyhatatlan eleme. A networking támogatásának másik területe éppen ezért a személyes találkozások elősegítésére fókuszál: ezek a különböző konferenciák, kiállítások, üzletember találkozók, kamarák, klubok, ahol az üzleti élet különböző szereplői találkozhatnak. Ezen eszközök hatékonysága annál kisebb, minél konkrétebb elképzelésekkel rendelkezünk a networking területén.

A tervezett rendszerünk erre a kettős problémára kíván innovatív megoldást kialakítani, amelynek segítségével a közösségi szolgáltatások keresési- és ajánlási hatékonysága összeköthető a kereslet és kínálat valós térben történő egymásra találásával. A tervezett rendszer műszaki innovációk segítségével alakít ki egy hatékony networking támogató eszközt, amely egy mobilalkalmazás platformra épített okos névtáblaként funkcionál.

További információ:
Project Control Expert Tanácsadó Kft.
Cím: 1047 Budapest, Váci út 15-19.
E-mail: info@projectcontrol.huProjekt neve

Papír, vagy kép alapú digitális adatátviteli technológia kutatás-fejlesztése a PDF417 szabvány alapján

Projekt leírás

A Project Control Expert Kft. 216 440 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 463 200 000 forintot meghaladó összköltségvetésű konzorcium keretében indított beruházásból papír vagy kép alapú digitális adatátviteli technológia kutatás- fejlesztése valósulhatott meg.

A Project Control Expert Kft. és konzorciumi partnere jelen kutatás-fejlesztési projekt keretei között egy korábban sikeres azonosítási technológia az elmúlt években jelentősen megváltozott műszaki környezetben történő revitalizálását tűzte ki célul.

A projektben egy kétdimenziós szabvány, a PDF-417 szimbológia újraértelmezett hasznosítására vállalkoztunk. Ez a kódtípus a megalkotása óta összességében nagyobb sikereket ért el, mint a QR kód, köszönhetően annak, hogy képességei az ipari felhasználás céljainak jobban megfelelt. A PDF-417 nagy szervezetek esetében kiváló megoldást kínál adatok nyomtatott formában történő tárolására és azok digitális eszközökkel történő gyors olvasására. Azzal, hogy az okostelefonok a különböző üzleti folyamatok integráns részévé váltak és egyúttal vonalkód olvasásra is alkalmasak, különféle új lehetőségeket kínál a PDF-417 kód üzleti célú felhasználására. A projekt keretei között megalkottuk azt a technológiai keretrendszert, amelynek segítségével a PDF-417 kód által kínált lehetőségek egy szélesebb felhasználói kör számára is elérhetővé válnak.

A vonatkozó szakirodalom feldolgozása után a kutatásaink fő iránya a kód széles körben elterjedt nyomtatási és optikai olvasási infrastruktúra keretei közötti használhatóság korlátainak meghatározására irányult annak érdekében, hogy a szabvány keretei között optimalizáljuk annak paramétereit a széles körű alkalmazhatóság érdekében. Az adattárolás optimalizálása érdekében megvizsgáltuk a különböző képtömörítési technikákat, kiválasztva a fejlesztés szempontjából ideális megoldást. Az ezt követő fejlesztési szakaszban a fejlesztendő technológiai elemek (mobil kliens, mobil SDK vagy API, szerver oldali szolgáltatás és interfész, szerver oldali funkcionális API) rendszerterveinek kidolgozását végeztük el, amit a konkrét fejlesztések megvalósítása követett. A fejlesztés keretében elkészült egy olyan API illetve SDK fejlesztés is, amely alkalmassá teszi a PDF-417 keretrendszerünket, hogy harmadik feles szoftverfejlesztők saját rendszereikbe integrálva generálhassanak a mi technológiánk szerint hitelesített és több szinten titkosított szöveget, képet, hangot vagy akár videót tartalmazó PDF-417 kódokat.

További információ:
Project Control Expert Tanácsadó Kft.
Cím: 1047 Budapest, Váci út 15-19.
E-mail: info@projectcontrol.huProjekt

Neve: Építőipari kockázatelemző szolgáltatás kutatás-fejlesztése

Száma: GOP-2011-1.1.1

Támogatott összeg: 124 680 000 Ft

Projekt leírás

A Project Control Expert Kft. és konzorciumi partnere, a Széchenyi István Egyetem célkitűzése egy olyan kockázatmenedzsment folyamat és a folyamatot támogató informatikai eszköz létrehozása volt, mely hatékonyan alkalmazható építőipari projektek menedzselése során. A folyamat logikai íve, a folyamatot támogató szoftver segítségével az építőipari vállalatok projektkockázatai mérhetővé, összehasonlíthatóvá, értékelhetővé váltnak, segítve a kellő időben történő felismerést és kezelést.

Az építőipar sajátosságai (így például projektrendszerű termelés, szabad ég alatt végzett tevékenységek, nehéz fizikai körülmények jelenléte) miatt számos ágazat-specifikus kockázattal kell szembenézni a projektek megvalósítása során. Egyes kockázatos jelenségek időben történő felismerését ugyan a korszerű mobil információtechnológiai eszközök elterjedése nagymértékben segíti, lehetővé téve a vállalati folyamatokba való mélyebb beágyazódást és lehetőséget kínálva a folyamatba épített minőségbiztosításra, a valósidejű kontrollingra és akár a napi szintű gördülő tervezésre. Kizárólag valós idejű felismerésre és az információk azonnali folyamatba építésére alapozó kockázatmenedzselésnek számos kockázata van. Célszerű a kockázatmenedzsment folyamat részévé tenni, ugyanakkor úgy célszerű gondolkodni, hogy a kockázatok feltárása, értékelése és a kockázatkezelési intézkedések megtervezése már a projekt tervezési szakaszában megvalósulhasson.

A kockázatok iparág-specifikus mérésével kapcsolatos, a kockázatelméleti irodalom, korábbi empirikus vizsgálatok, valamint a projektben érintett szereplők, a beruházók, kivitelezők, finanszírozók és biztosítók megkérdezésén és a kivitelező vállalkozások országos online felmérésén alapuló ismeretanyag által vezérelt fejlesztés révén a kivitelező vállalkozások hatékony és hasznos eszközöket kapnak projektjeik kockázatának jobb megítéléséhez, melynek révén proaktivitásuk fokozódhat az üzleti döntéseikben.

Két nagyon lényeges tényező/jelenség befolyásolta és irányította gondolkodásunkat a fejlesztés során.

Az egyik jelenség fogalmi szintek tisztázásával kapcsolatban került a felszínre. A szakirodalom lényeges iránymutatása a kockázat és bizonytalanság, az objektivitás és szubjektivitás elkülönítése. A kockázat mértéke, valószínűsége mérhető, matematikai, statisztikai eszközökkel előrejelezhető, a bizonytalanság létező, de nem mérhető. Az objektivitást, tehát a matematikai, statisztikai módszerek korrekt és tiszta alkalmazását lehetővé tevő körülmények nagyon kevés esetben vannak jelen a valóságban. Ennek okán kap teret a szubjektum, azaz a szakértői értékelés. A vállalkozások nagy tapasztalattal rendelkező szakértőinek tapasztalata, felhalmozott ismeretei igen lényegesek. A felhalmozott tapasztalatok szervezeti tudássá transzferálása kulcsfontosságú a kockázatok menedzselése szempontjából. Lényeges felismerés, mely a fejlesztések során vezette a gondolatainkat.

A másik jelenség a primer kutatás eredménye. A koncentrált építőiparban igen kevés olyan vállalkozás van, mely szabályozott kockázatmenedzsment folyamatokkal, állandóan foglalkoztatott kockázatmenedzserekkel, a folyamatokat támogató kockázatelemző alkalmazással rendelkezik. A kisebb vállalatok nem rendelkeznek kellő humánerőforrás-, hardver- és szoftverkapacitással a kockázatmenedzselési feladatokhoz. A szabályozott folyamatok, tudatosan épített vállalati szintű adatbázisok hiánya, a fogalmi inkonzisztencia kulcsfontosságú jelenségek a fejlesztések szempontjából.

További információ:
Project Control Expert Tanácsadó Kft.
Cím: 1047 Budapest, Váci út 15-19.
E-mail: info@projectcontrol.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

széchenyi terv

Projekt neve

ProjectDirector Service for MS Project - ProjectDirector szolgáltatás MS Project környezetben: Mobil technológiával kibővített hosting rendszerű építőipari projektmenedzsment és projekt controlling technológia fejlesztése

Projekt leírás

A projekt keretei között a Project Control Expert Kft. kialakítja ProjectDirector Service for Microsoft Project technológiáját, amely - magába foglalja a pályázó évtizedes építőipari projektmenedzsmentben és az ezt támogató szoftverek fejlesztésében szerzett tapasztalatát, amelyet a világ vezető projektmenedzsment szoftverébe a Microsoft Project termékébe beépülő (plugin) alkalmazásba tömörít, így kínálva az építőipar szereplői számára egy ismert felületen a speciális szakmai igényeket maximálisan kielégítő funkciókat. - a beépülő alkalmazás segítségével a MS Projectet egy osztott működésű adatközpont klienseként lesz képes kezelni ezzel költséghatékony és biztonságos megoldást kínálva a többszereplős, csoportmunka keretében végzett projektmenedzsment feladatok aktív támogatásához. - aktív projektkövetést, projektvezetést és projekt controllingot tesz lehető azáltal, hogy célzott tartalmú mobil alkalmazásokat kapcsol a rendszerhez A fejlesztés keretei között megalkotásra kerülő MS Project plugin a világon egyedülálló módon teremti meg a projekt controlling funkcionalitást egy nagy tömegben használt projekt menedzsment számára:


  • tervköltségek részletes kidolgozásának és kezelésének lehetősége
  • tervköltségek és ütemterv összekapcsolhatósága
  • projektállapotok histórikus rögzíthetősége
  • tevékenységhez kapcsolódó tényköltségek folyamatos rögzíthetősége és histórikus visszatekinthetősége
  • a tevékenységek tényköltségének, tervezett előrehaladásának és valós állapotának bármely időpillanat történő összevethetősége

A terv-tény eltérések időbeni prognosztizálása, okainak felderítése a mai válság utáni időben nemcsak a magyar, hanem a világ összes építőipari cége számára döntő jelentőségű. A projekt előkészítési szakasszal, majd szakmai specifikációval indul, amelynek keretében meghatározásra kerülnek a projektmenedzsment építőipar specifikus elvárásai, amely a rendszer szakmai tartalmát körvonalazza véglegesen. Ezt követi funkcionális specifikáció és a rendszertervezés. A megvalósítás főbb lépései a rendszer nagyobb egységei, alapelemei mentén történik a projektben résztvevő, együttműködő partnerek között kialakításra kerülő munkamegosztás szerint. Ennek megfelelően a főbb feladatok: Az MS Project Plugin alkalmazás kialakítása, implementálása, tesztelése, az ezt, mint kliens programot kiszolgáló PCE PDS hosting-adatközpont kivitelezése. Ezzel párhuzamosan a rendszer mobil oldali fejlesztései valósulnak meg, így négy platformra készül el az összetett mobil alkalmazás, az azt kiszolgáló ASP a mobilalkalmazás központ továbbfejlesztése és projektmenedzsment workflow funkciókkal való kiegészítése. A két alapelem összekötésére alkalmas interfész fejlesztés ezt követi. A rendszer záró szakaszában integrálhatók a rendszerelemek és összetett tesztelési folyamat végezhető el. A projekt párhuzamos munkaszakasza a marketing tevékenység, amely a rendszer piacra vezetésének előkészítési lépéseit tartalmazza. A projekt lezárultával a Project Control Expert Kft. megkezdi a szolgáltatás hazai és nemzetközi értékesítését. Elsődleges célpiac a magyar mellett Csehország és Lengyelország, amelynek elérésébe a cég csehországi leányvállalata is bevonásra kerül. A fenntartási időszakban a projekt eredmények távol-keleti bevezetését is tervezi a pályázó.

A KMOP-1.1.3-09/C-2010-0014 azonosító számú projekt keretében kapott támogatás mértéke 88 920 702 Ft.

széchenyi terv

Projekt neve

Mobil alkalmazások és kapcsolódó Cloud szolgáltatás fejlesztés építőipari beruházások projektmenedzsment feladatainak támogatására

Projekt leírás

A Project Control Expert Kft. építőipari projektmenedzsment rendszerek fejlesztésével, értékesítésével és üzemeltetésével foglalkozó magyar tulajdonú vállalkozás. A PCE Kft. ügyfélkörébe tartozik a hazai építőipar legtöbb jelentős szereplője.

A gazdasági válság kiemelt mértékben sújtja a Project Control Expert Kft. ügyfélkörét jelentő építőipari ágazatot. A válság hatására az egyre nehezebben elérhető finanszírozási források, a beruházási hajlandóság csökkenése, a beruházások elhalasztása hatására az építőipari vállalatok számára érkező megbízások száma drasztikusan csökkent, amely az olyan jellegű megoldások iránti vásárlőerő megcsappanásához is vezetett, mint a projektmenedzsment rendszerek. Történik mindez annak ellenére, hogy a válság hatásainak csökkentésében egyik fontos elem a hatékonysági tartalékok feltárása és kiaknázása, amelynek egyik kiemelkedő jelentőségű potenciális eszköze a korszerű projektmenedzsment eszközök bevezetése.

A Project Control Expert Kft. ebben az időszakban jelenik meg a piacon olyan új rendszerekkel, amelyek a mobil alkalmazások segítségével folyamatba épített projektmenedzsment funkciókat kínálnak a cég ügyfeleinek. A mobil alkalmazások az alapvetően irodai környezeten kívül megvalósuló építőipari tevékenység ellenőrzésének, irányításának egyik leghatékonyabb eszköze, amely rendszerbe szervezve a legkomolyabb építési beruházási projektek azonos idejű követését, vezetését és ehhez kapcsolódó gördülő tervezését teszi lehetővé

Ezen rendszerek sajátossága, hogy megvásárolt nagyrendszerként jelentős beruházási igényt képviselnek, hiszen a modern okostelefonok megvásárlása mellett több millió szerver oldali hardver igényt és jelentős szoftver költséget is jelentenek. A kialakítás alatt lévő új rendszer esetében éppen ezért a Project Control Expert Kft. úgy döntött, hogy a korszerű cloud szolgáltatói szerkezet keretei közé illeszti a mobil alkalmazásokra épülő megoldását és az új mobil alapú szolgáltatásait SaaS Software as a Service keretek között kínálja.

Az Cloud, vagy SaaS szerkezet előnye, hogy a megoldások funkcióit az ügyfelek jól kiszámítható havi díj ellenében vehetik igénybe jelentős beruházási költségek nélkül, így a rendszerbevezetések egyszeri költsége gyakorlatilag a mobil készülékek beszerzésére minimalizálható. A kialakításra kerülő rendszer segítségével a Project Control Expert Kft. mobil megoldásokkal tudja kiszolgálni ügyfeleit oly módon, hogy az igényekhez maximálisan illeszkedő, jól skálázható erőforrást nyújt.

Jelen projekt keretei között a Project Control Expert Kft. ennek megfelelően egy okos mobiltelefonok, mint szolgáltató berendezéseken használható szoftver fejlesztését tűzi ki maga elé, amelyek kiszolgálása egy szerverközpontból történik a cloud rendszerek igényeinek megfelelően. A projekt keretei között a vállalkozás a SaaS rendszer kiszolgáló központjához szükséges hardvereket tervezi beszerezni. Ezek lesznek felelősek a mobil alkalmazások kiszolgálásának megfelelő színvonalú kiszolgálására, redundáns szerkezetbenProjekt neve

SaaS központ létrehozása a vállalkozások fejlesztése érdekében

Projekt leírás

Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében a SaaS központ létrehozása a vállalkozások fejlesztése érdekében című pályázat 49. 949.694 forint támogatást nyert. A támogatás 85%-a, vagyis 42.457.239 Ft az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapjából, 15%-a, vagyis 7.492.455 Ft pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

A Project Control Expert Kft. a pályázat keretében egy olyan SaaS központot hozott létre, melynek használatával az építőipari KKV-k költséghatékonyan, beruházás nélkül tudják a számukra üzlet-kritikus funkciókat igénybe venni. Ezekről bővebb információ a SaaS szolgáltatás weboldalán található.

A gazdasági válság negatív hatása az építőipar minden területét, a megrendelőket, finanszírozókat és a kivitelezőket is egyaránt érintette. A piaci kockázatok, a likviditási és pénzügyi gondok a piac szereplői között jelentősen megnövekedtek. A cégünk által a SaaS szolgáltatás keretében kínált szoftverek és kapcsolódó szolgáltatásaink ezekre a kihívásokra kínálnak megoldást.

A SaaS központ megvalósításának jelentős hosszú távú előnyei között sorolhatjuk fel azt a modern, a mai követelményeknek megfelelő eszközparkot (mentési eszközök, biztonsági eszközök, stb.), amely a SaaS szolgáltatásnyújtás infrastrukturális feltételeit biztosítja. Ez egy olyan befektetést jelentett, amely hosszabb távon megoldotta a cég terjeszkedéséhez szükséges feltételeket. A pályázat a hazai építőipari kis-és középvállalatok számára nyújtott SaaS szolgáltatás megteremtésére irányult. A megcélzott célpiac jellemzően a 10 és 50 fő közötti létszámmal dolgozó építőipari cégek, akiket méretükből adódóan a cég korábban nem tudott elérni. A célpiac másik részét a kis generál kivitelezők alkották, akik egy teljes projektet, vagy annak egy nagyobb részét önállóan, további alvállalkozók igénybevételével végzik.

Kedvezményezett neve és elérhetősége

Project Control Expert Kft.
1047 Budapest, Váci út 15-19.
Telefon: +36 1 334-5298
Fax: + 36 1 303-2535

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

MAG ZRT.

MAG- Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Cím: 1139. Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36(40) 200-617
www.magzrt.hu


NFÜ

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 332.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: +36 40 638-638 (474-9180)
www.nfu.hu


Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárság
Cím: 1139 Váci út 83. Center Point 2. irodaház fszt.
Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.
Infovonal: +36 (40) 200-617


Magyarország megújul