Menu

Felhasználási feltételek

A www.procon-x.hu honlap - a továbbiakban: Honlap - tulajdonosa és üzemeltetője a Project Control Expert Kft. (székhely: 1047 Budapest, Váci út 15-19. adószám: 12215665-2-41) – a továbbiakban: Üzemeltető. A honlapon található valamennyi anyag ("tartalom") felhasználási- és/vagy tulajdonjogával Üzemeltető rendelkezik.

Ön, mint Felhasználó a Honlap látogatásával automatikusan elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. A Honlap látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá.

A honlapon megjelenített tartalom (szöveg, fotó, kép- és hanganyag, program stb.) az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, szerzői jogvédelem alatt áll, annak jogosulatlan, az üzemeltető hozzájárulása nélkül - részben vagy egészben - történő bármilyen jellegű felhasználása tilos és büntető-, illetve polgári jogi következményeket von maga után.

Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó szerzői és más jogot. Tilos a Honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése, publikálása, módosítása, továbbítása. E tilalom alá esik különösen a Honlapon található összes szöveg, kép, grafika, logo, embléma, fotó. A Honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, Üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható. A Honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Honlap bármely szolgáltatásának használatával, továbbá a Honlap látogatásával Felhasználó elfogadja a Felhasználási feltételek módosítását.

A jelen Felhasználási feltételek nem vonatkoznak a Honlapon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. Idegen oldalakra mutató hivatkozások vagy utalások („Linkek“) esetén Üzemeltető elhatárolódik azok tartalmától. A felelősséget ezeknek az oldalaknak a szolgáltatója viseli.